Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en de combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databank-rechten. Deze rechten berusten bij de henkboer.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Hoogevener is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van foto/video-materiaal
Foto’s en video’s die op onze website, Facebook of Twitter zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s en video’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding brengen wij € 85,- per overtreding / per foto of video in rekening.

Foto’s en ingebrachte stukken met naam en/of bronvermelding:
In gebrachte foto’s en stukken met vermelding “Ingezonden Bericht” zijn aangeleverd door organisaties, clubs en of personen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, op deze website zijn niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. wij als makers van de hoogevener aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.